7. březen 2018 394 cer

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - studentské výjezdy a letní školy

Dovoluji si Vás informovat o nové aktivitě na UK - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018.

Žádosti zasílejte na adresu internationaloffice@lfp.cuni.cz do 30. 3. 2018. Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované nebo doručit přímo na Oddělení zahraničních styků. Opatření rektora č. 8/2018 a společně s formuláři naleznete v přílohách.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém