7. březen 2018 319 cer

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - studentské výjezdy a letní školy

Dovoluji si Vás informovat o nové aktivitě na UK - Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově, v rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018.

Žádosti zasílejte na adresu internationaloffice@lfp.cuni.cz do 30. 3. 2018. Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované nebo doručit přímo na Oddělení zahraničních styků. Opatření rektora č. 8/2018 a společně s formuláři naleznete v přílohách.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent VŠ - Farmakologie a toxikologie

  OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ     Dne 7. 9.2018 a 11.9.2018 proběhly pohovory [...]

14. září 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň a LFP UK

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 19.7.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

10. srpen 2018

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku výběrového řízení - Odborný asistent Ústavu hygieny a preventivní medicíny

Oznámení o výsledku výběrového řízení Do výběrové řízení na pozici Odborný asistent [...]

3. srpen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku