8. březen 2018 254 hor

Veřejná soutěž INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-ACTION USA

Podprogram INTER-ACTION je určen na podporu mezinárodní spolupráce, konkrétně na spolupráci českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v USA.

Uchazečem mohou být výzkumné organizace a MSP.

Doba trvání předkládaných projektů: min 24 měsíců, mas do 31. 12. 2022.

Uznatelné náklady:

  • osobní náklady
  • odpisy majetku
  • zboží a služby
  • subdodávky
  • cestovné
  • nepřímé náklady 25% z přímých nákladů

Intenzita podpory se liší dle kategorii výzkumu a vývoje a typu uchazeče. (Výzkumná organizace 100%, podniky:  průmyslového výzkumu 50% a experimetnálního vývoje 25%)

Ukončení soutěžní lhůty: 30. 4. 2018 (23:59:59hod)

Předpokládané vyhlášení výsledků: 31. 10. 2018

V případě zájmu o účast ve veřejné soutěži zašlete na adresu  Projektového a investičního oddělení vyplněnou Žádost o podání projektu nejpozději do 30. 3. 2018.

Kompletní informace najdete na webových stránkách MŠMT.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
VŘ - Odborný asistent - Ústav Mikrobiologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

13. listopad 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém