19. prosinec 2018 882 dvomi

Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni otevřena

V sobotu 15. 12. 2018 před zcela zaplněnou Modrou posluchárnou Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy zahájil děkan fakulty profesor Jindřich Fínek první běh Juniorské univerzity pro studenty středních škol. Ti se ve čtyřech sobotních dopoledních stanou na krátký čas posluchači opravdu vysokoškolských přednášek předních docentů a profesorů klinické i experimentální medicíny z plzeňské lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

Během tohoto času se studenti dozvědí nejenom řadu informací o fungování zdravého či nemocného lidského těla, hlavně si ověří, zda medicína je to pravé, čemu by se v budoucnu chtěli věnovat.

Jak uvedl děkan Fínek, založení Juniorské univerzity bylo odpovědí na finanční pobídku vlády, která umožní navýšení počtu studentů medicíny na Lékařské fakultě v Plzni v akademickém roce 2019/2020 o padesát, tj. přibližně na 290 studentů Všeobecného lékařství v prvním ročníku. „Potřebujeme nejenom studenty, ale hlavně absolventy. Čím lépe budou mladí lidé informování o obsahu studia a jeho formě, o to bude méně neúspěšných a zklamaných studentů i rodičů,“ je přesvědčen děkan.

Proděkan pro studium prof. Jiří Ferda ve své přednášce zdůraznil, jak důležitá je pro úspěšnou léčbu pacienta vzájemná spolupráce mezi lékaři různých oborů a jak léčbu zdokonalují moderní metody medicíny. Manažer Biomedicínského centra doc. Jaroslav Hrabák pak ukázal, jak k vývoji těchto metod a objasňování dosud neprozkoumaných dějů v živých organismech přispívají výzkumníci Lékařské fakulty.

Po přednáškách byly na programu exkurze účastníků Juniorské univerzity do prostor Biomedicínského centra, Kliniky zobrazovacích metod a Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Zde se projevil zájem gymnazistů četnými dotazy a erudovanou diskuzí nad problematikou studia, biomedicínskými vědami a medicínou obecně. Studenti oceňovali program, informační úroveň Juniorské univerzity i těsné propojení mezi fakultou a nemocnicí. Děkan Fínek zhodnotil na závěr celé setkání lakonickou větou: „Tolik vděčných očí pohromadě jsem dlouho neviděl.“

01

02

03

04

05

06

07

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku