11. květen 2020 299 hor

Veřejná soutěž Programu Země

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci programu zemědělského aplikovaného výzkumu „Program Země“ jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení projektů v roce 2021.

Program je rozdělen do dvou podprogramů:

-        Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií

-        Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru.

Návrhy projektů je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím Informačního systému ISTA na adrese https://ista.tacr.cz/

Termín pro podávání návrhů projektů je 17. června 2020 v 16:30:00.

Více informací o soutěži najdete zde

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém