2. červen 2020 410 hor

4EU plus - společné vzdělávací aktivity

Rozvoj spolupráce ve vzdělávání je jedním z klíčových cílů evropské univerzitní aliance 4EU+. Společné vzdělávací aktivity mají testovat a zdokonalovat inovativní a na budoucnost zaměřené výukové postupy a nabídnout studentům všech šesti univerzit autentickou evropskou studijní zkušenost.

Společný přístup k vysokoškolskému vzdělávání má základní charakteristiky: 

  • Založené na výzvách: řeší klíčové výzvy a problémy, kterým naše společnosti čelí, často interdisciplinárním způsobem a se zapojením veřejnosti;

  • Orientované na studenty: umožňuje studentům vytvářet personalizované studijní cesty s ohledem na jejich zájmy, podporuje aktivní učení;

  • Založeno vždy na nejnovějších poznatcích vědy: vnímá učení jako součást vědy a vybízí akademiky k integraci jejich výzkumu do výuky;

  • Orientované na kompetence: rozvíjí souhrn kompetencí a dovedností, které by si každý 4EU+ student měl osvojit.

Prvním krokem k aplikaci tohoto přístupu do praxe je výzva komunitě akademických pracovníků na všech 4EU+ univerzitách k přípravě společných vzdělávacích projektů. Projekty mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny návrhy by měly být ambiciózní a inovativní.

Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jedné ze čtyř vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships).

První deadline pro podávání návrhů je 15. června pro projekty spadající pod Flagship 2 a 1. července pro projekty ve třech zbývajících Flagshipech.

Projekty musí být administrativně uzavřené do října 2022. Doporučujeme proto, aby projektové aktivity byly plánované maximálně do června 2022.

Veškeré informace najdete na tomto odkazu.

V případě zájmu o podání projektového návrhu prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na adresu Projektového oddělení nejpozději 10. 6.2020.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém