Fakultní akce

Zasedání Vědecké rady LFP

18.4. 2024, 14:00

Azurová posluchárna

Zveřejněno: 20.03.2024

14:00 Habilitační řízení v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie: Abanoub Riad, Ph.D. (Ústav veřejného zdraví LF MU Brno).
Název habilitační přednášky: Social and Political Determinants of Vaccine Hesitancy: Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic

15:00 Řízení ke jmenování profesorem v oboru gynekologie a porodnictví: doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň).
Název profesorské přednášky: Prevence následků vaginálního porodu