Fakultní aktualita

Prodlužování zkouškového období

Zveřejněno: 03.06.2024

Z důvodu množících se dotazů týkajících se prodlužování zkouškového období v tomto akademickém roce děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. oznamuje všem studentům, že se zkouškové období prodlužovat nebude.

Zkoušky je možné skládat do 15. 9. 2024, po tomto datu již nebudou vypisovány žádné termíny na zkoušky.