5. listopad 2020 630 cer

Arenbergova cena 2021

Coimbra Group uskupení právě vyhlásilo nový ročník Arenbergovy ceny.

O Arenbergovu cenu (jejíž součástí je odměna ve výši 5000 €) mohou žádat absolventi magisterského studia, kteří během onoho studia absolvovali Erasmus pobyt na jiné institucí, která je součástí uskupení Coimbra Group (seznam zde). Další podmínkou je, že daný absolvent musel magisterské studium absolvovat nejpozději 12 měsíců před podáním žádosti. 

Zájemci musí odevzdat max. 4 stránkový text v angličtině, kde popíší dopad onoho pobytu např. na profesní dráhu daného absolventa. Spolu s tím odevzdají vyplněný formulář.

Termín odevzdání na Oddělení zahraničních styků LFP internationaloffice@lfp.cuni.cz je 30. 11. 2020.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém