21. leden 2021 2000 bur

Modifikace přijímací zkoušky

Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu písemný požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, žádost uchazeč najde u přihlášky ke studiu. Zároveň se žádostí uchazeč nahraje jako přílohu vyjádření odborníka. Po posouzení žádosti děkanem fakulty se uchazeči u přihlášky ukáže, zda jeho žádosti bylo vyhověno či nikoli. 

Uchazeč podává žádost o modifikaci přijímacího řízení po podání přihlášky ke studiu a přijetí přilášky na fakultě nejpozději do 10. 3. 2021!

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém