4. listopad 2021 946 dvomi

Teze o SARS-COV-2 a COVID-19 a doporučená opatření

V médiích jsou v souvislosti se SARS-CoV-2 a covid-19 diskutována některá kontroverzní témata, jako např. problematika protilátek, význam vakcinace apod. Analýzu těchto témat na základě reálných publikovaných dat nabízejí teze, zveřejněné skupinou SMIS.

Teze byly projednány též ve výboru Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, který k nim zaujal pozitivní stanovisko a zveřejnil je na stránkách společnosti s komentářem: „Mimo jiné dokument uvádí, že virové infekce SARS-CoV-2 se při použití současných vakcín nelze zbavit, byť očkování slouží k individuální ochraně a pomáhá při snižování cirkulace viru v populaci. Přítomnost specifických IgG protilátek v séru je dokladem o prodělané vakcinaci nebo infekci. Proto by tento nález měl být stejně hodnotným dokladem imunity stejně jako doklad o vakcinaci nebo o prodělané infekci prokázané PCR testem (po dobu 180 dní). Takové jedince lze považovat za imunní a vysoce pravděpodobně, byť ne stoprocentně, chráněné před těžkým průběhem infekce. Údaj o očkování nelze považovat za záruku, že je daný jedinec neinfekční. Opakované testování klinicky zdravých lidí v kolektivech (po krátkou dobu) má význam jen při vysoké incidenci infekce či v jasně definovaném ohnisku nákazy.“

Vedení fakulty považuje tyto teze za přehledný, informativní a vyčerpávající text, a doporučuje mu věnovat pozornost.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém