22. listopad 2017 574 dvomi

Úspěch na celostátní studentské konferenci

MUDr. Richard Pálek z Chirurgické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň získal druhé místo v klinické sekci celostátní Studentské vědecké konference. Celorepublikové finále této soutěžní přehlídky se konalo 14. – 15. listopadu na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.
Dr. Pálek, student doktorského studijního programu Chirurgie, uspěl s prací na téma "Rekonstrukce portální žíly různými typy alogenních žilních štěpů v experimentálním modelu hemipankreatoduodenektomie" v konkurenci dalších deseti prací, které postoupily z fakultních konferencí. Jako školitelé působili při vzniku práce přednosta kliniky prof. Vladislav Třeška a doc. Václav Liška.

Další účastnicí celorepublikového finále, která do něj postoupila z naší fakulty, byla MUDr. Martina Baněčková. Ta prezentovala práci o sekrečním karcinomu slinných žláz, kterou zpracovala na Šiklově ústavu patologie pod vedením prof. Aleny Skálové.

Blahopřejeme studentům k ocenění jejich výzkumné práce! 

Více informací z celostátní přehlídky SVOČ zde: https://www.lf.upol.cz/veda-a-vyzkum/svoc/#c17460

01

02

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Šiklův ústav patologie

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

16. leden 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém