8. únor 2018 6745 dvomi

Kolegium děkana

prof. Fínek
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

děkan fakulty
 
kralickova
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
členka kolegia děkana
prorektorka pro studijní záležitosti UK
doc. Skalický 
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu

obr.
prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.

proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
 

Štengl

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
 

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

proděkanka pro specializační vzdělávání
 
doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
 
doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
 
Doc. Dana Mullerová Ph.D,
prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
 

MUDr. Ferda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí

Filipovský

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky

Ing. Marie Klečková
Ing. Marie Klečková
 
tajemnice fakulty
 
doc. Kuncová
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

členka kolegia děkana
 

MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
ředitel FN Plzeň

Bajcurová

MUDr. Kristýna Bajcurová
zástupce studentů
Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost

V Plzni dne 13.12.2019 UKLFP//2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. prosinec 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém