8. únor 2018 3026 dvomi

Kolegium děkana

prof. Fínek
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty
 
kralickova
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
členka kolegia děkana
prorektorka pro studijní záležitosti UK
doc. Skalický 
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda akademického senátu

obr.
prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.

proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení
 

Štengl

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
 

prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

proděkanka pro specializační vzdělávání
 
doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.

proděkan pro výuku zubního lékařství a sociální záležitosti studentů
 
doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc.
doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.
proděkan pro paralelní výuku magisterských programů v angličtině
 
Doc. Dana Mullerová Ph.D,
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty
 

MUDr. Ferda

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí

Filipovský

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro zahraniční styky

Ing. Marie Klečková
Ing. Marie Klečková
 
tajemnice fakulty
 
doc. Kuncová
doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

členka kolegia děkana
 

MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
ředitel FN Plzeň

Bajcurová

MUDr. Kristýna Bajcurová
zástupce studentů
Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém