Vzdělávací akce

Termíny vzdělávacích akcí pro rok 2021

Seznam kurzů pořádaných na UK LFP naleznete v souborech ke stažení.

Po zveřejnění termínů akcí pořádaných všemi LF Ministerstvem zdravotnictví ČR zde naleznete odkaz.

Soubory ke stažení:
8. říjen 2020 566 sim

Přihlašování na kurzy a testy

Registrace a přihlašování na kurzy a testy probíhá prostřednictvím webové aplikace zde.

Prostřednictvím této aplikace je možné hlásit se i na kurzy dalších lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Kontaktní adresa:

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo problém s registrací či přihlášením na vzdělávací akci, používejte pro zasílání výhradně emailovou adresu: kurzy@lfp.cuni.cz.

Přihlášení jako náhradník v případě plně obsazeného kurzu:

Je-li kapacita kurzu naplněna, je možné se přihlásit jako náhradník. Zašlete nám Váš požadavek emailem na adresu kurzy@lfp.cuni.cz. Do předmětu emailu zadejte text: Náhradník – název kurzu – termín kurzu, do emailu uveďte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, zaměstnavatele), abychom se s Vámi mohli rychle spojit v případě, že se místo uvolní.

15. prosinec 2020 706 sim

Další informace

Platba:

Na základě Vaší přihlášky Vám bude cca týden před termínem konání kurzu zaslán email s platebními instrukcemi.

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku:

Po připsání platby na náš bankovní účet Vám bude zaslán potvrzující email. Požadujete-li vystavit daňový doklad/fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce vč. potřebných údajů (název plátce, IČ, DIČ,…). Na základě zadaných údajů Vám bude doklad vystaven a zaslán emailem.

Potvrzení o absolvování vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu Vám bude potvrzení doručeno emailem.

 

Platnost kurzů:

Lékařská první pomoc - platnost 5 let

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace - platnost 5 let

Radiační ochrana/Radiační ochrana pro aplikující oborníky – pro lékaře zařazené do oboru do 30.06.2017 platnost 10 let, pro lékaře zařazené do oboru po 01.07.2017 platnost 5 let

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - platnost 10 let

Další informace:

Věstník MZ č. 2013/1 zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene.

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání:

Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. 7. 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 67/2017 sb.“)

Lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. mohou absolvovat teoretické kurzy:

  1. na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru, tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před 1. 7. 2017,
  2. lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „vyhláška č. 221/2018 Sb.“),
  3. lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve Věstníku MZ po 1. 7. 2017.

V případě, že ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017 byly teoretické kurzy uvedeny jako povinné a po účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. po 1. 7. 2017 jsou ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. nebo ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uvedeny jako doporučené, nemusí je lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. 7. 2017 absolvovat.

13. říjen 2020 405 sim

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu sociálního a posudkového lékařství

 Č. j.: UKLFP/18407/2021-11     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 3. března [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - A/OA Ústavu farmakologie a toxikologie

Č.j.: UKLFP/8041/2021-6     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 24. února 2021 [...]

31. březen 2021

Výběrová řízení
Ukončení VŘ

Ukončení VŘ Asistent-Odborný asistent Ústavu sportovní medicíny a aktivního zdraví                                      [...]

30. březen 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém