Archiv sekce Atestační zkoušky

Atestační zkouška z oboru dermatovenerologie

Informace k atestační zkoušce z DERMATOVENEROLOGIE

termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 21.2. 2019

termín atestace:  21.5. - 23.5. 2019 

garat oboru: prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. 

Atestační práci: odevzdat nejpozději do 18. 4. 2019 dle pokynů uvedených v příloze na adresu: Iveta Mašková, Lékařská fakulta UK v  Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání.

Předatestační test se bude konat 24.4.2019 na Dermatovenerologické klinice FN Plzeň.

Požadavky na atestační práci v příloze.

Informace, atestační otázky a doporučená literatura v příloze.

Soubory ke stažení:
11. leden 2019 | archivováno 25. červen 2019 453 mas

Termíny atestací pro rok 2018

Termíny a místa atestačních zkoušek pro rok 2018.

Soubory ke stažení:
11. prosinec 2017 | archivováno 12. červen 2018 770 tyk

Atestační zkouška z oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Informace k atestační zkoušce z PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 2017.

Termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 13.8.2017 pro podzimní termín 

Termín pro odevzdání atestační práce pro lékaře přihlášené k atestační zkoušce je nejpozději 30 dní před termínem atestační zkoušky. Atestační práci zašlete na adresu LF UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň, oddělení specializačního vzdělávání ve třech vyhotoveních tištěné verze a také v elektronické verzi.

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 | archivováno 8. srpen 2017 265 tyk

Atestační zkouška z oboru OFTALMOLOGIE

Informace k atestační zkoušce z OFTALMOLOGIE 2017.

Termín odevzdání přihlášek k atestaci je: 6.3.2017

Specializační předatestační stáž: Předatestační stáž se koná na Oční klinice LF UK a FN v Plzni, Alej Svobody 80, ve dnech od 24. 4. - 28. 4. 2017.  Týdenní stáž je ukončena praktickou zkouškou.

Přihlášky na stáž zasílejte na adresu: Zdeňka Tykalová, oddělení specializačního vzdělávání, LF UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň nebo zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz. Formulář přihlášky je připojen.

Termín odevzdání atestační práce je nejpozději 3 měsíce před termínem atestace, tedy v době podání přihlášky k atestační zkoušce a to na adresu Zdeňka Tykalová, oddělení specializačního vzdělávání, LF UK v Plzni, Husova 3, 301 00 Plzeň ve 2 výtiscích a v elektronické formě na CD.

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 | archivováno 19. červenec 2017 437 tyk

Informace k atestační zkoušce OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU

TERMÍN DORUČENÍ PŘIHLÁŠKY NA LF UK v PLZNI: 9. července 2014

Soubory ke stažení:
29. duben 2014 | archivováno 30. prosinec 2014 528 pet

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém