29. listopad 2018 2235 dvomi

Křest Vánočního receptáře U3V

Univerzita třetího věku při Lékařské fakultě UK v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni, p. o. - Národopisné muzeum Plzeňska připravili společnou publikaci „Vánoční receptář“ k  30. výročí vzniku Univerzity třetího věku na Lékařské fakultě v Plzni. Dne 4. prosince v 16 hodin proběhne v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni křest publikace, a to v rámci letošních oslav k 30. výročí založení Univerzity třetího věku na plzeňské lékařské fakultě.

Čtenářům se dostává do ruky vzpomínková kuchařka vánočních receptů, jedinečná svým autorským kolektivem.  Na jejím vzniku se společně podíleli posluchači Univerzity třetího věku Lékařské fakulty v Plzni a pracovníci Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Kuchařka obsahuje staré rodinné a časem vyzkoušené recepty, doplněné o historické návody na přípravu postních, resp. vánočních pokrmů z 19. a 20. století.

Univerzita třetího věku Lékařská fakulty v Plzni oslavuje v roce 2018 třicáté výročí svého založení. Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních vysokých škol v ČR, která Univerzitu třetího věku založila. Jejím zakladatelem a garantem se stal v únoru roku 1988 prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Během 30 let se kurzů zúčastnilo více než 6000 posluchačů.  Kromě přednášek mají posluchači možnost zúčastnit se i dalších doprovodných aktivit, mezi které patří např. i kurz o zdravém stravování s praktickou možností vyzkoušet si upéct zdravé vánoční cukroví. Dvakrát do roka je pořádána soutěž o nejlepší bábovku, štrůdl, mazanec, bochánek či jiné pečivo, které patří k oblíbeným receptům všech posluchačů. Právě během jedné z vánočních soutěží se zrodil nápad podělit se o nejoblíbenější a nejosvědčenější vánoční recepty i s dalšími čtenáři. S využitím bohatých sbírkových fondů Národopisného muzea Plzeňska tak vznikl vánoční receptář, který (jak věříme) pohladí čtenáře nejen na těle, ale i na duchu. 

doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.

kalendář U3V