5. prosinec 2019 2801 cer

Erasmus+ - obecné informace

Kdo

Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Kde

Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky. 

Kdy

Studijní pobyt může absolvovat každý student od 1. ročníku Bc studia.

Na jak dlouho

Studijní pobyty mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 2 měsice se považuje 60 dní.

Jak často

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp. 24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp. 24) měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Výběrové řízení na LF UK v Plzni začíná vždy v polovině února pro následující akademický rok (zimní i letní semestr.) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/ Zároveň je třeba doručit na zahraniční oddělení v listinné podobě:

- výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce
- potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)
- strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě
- motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Aktuální seznam partnerských univerzit je zveřejněn společně s vyhlášením výběrového řízení. LF UK v Plzni má podepsané smlouvy s univerzitami v Belgii, Francii, Finsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku a Turecku.

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15/semestr. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) jsou pověřeni garanti zkouškových předmětů a  proděkan pro studijní záležitosti.

Výběrové řízení probíhá přidělováním bodů:

-Prospěch (56 – 0 bodů )
-Jazyk ( 10 – 30 bodů )
-Bonusové body ( SVOČ, Buddy, reprezentace fakulty na krajských/národních/mezinárodních soutěžích..) (10 bodů)
-Motivační dopis ( 1 bod )
-Ročník (za každý ročník studia 1 bod)
 
Sazby stipendií  https://cuni.cz/UK-11178-version1-stipendia20212022.xlsx
 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém