27. listopad 2020 1040 sim

Termíny kmenových zkoušek

Kmenová zkouška se koná v termínech, které stanoví MZČR na základě návrhu pověřené organizace, pro jednotlivé základní kmeny specializačního vzdělávání. MZČR stanoví pro příslušný kalendářní rok 1 – 4 termíny zkoušky pro daný základní kmen, a to podle počtu lékařů zařazených do specializačního vzdělávání u pověřené organizace v daném základním kmeni.

Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se koná na pracovišti pověřené organizace nebo v akreditovaném zařízení určeném MZČR, popř. pověřenou organizací.

Termíny a místo konání kmenových zkoušek pro následující kalendářní rok zveřejní MZČR na svých internetových stránkách vždy do 31. prosince (zde).

Termíny zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni všeobecné praktické lékařství jsou k dispozici na webu IPVZ.

Lékaři zařazení u IPVZ do základního oboru všeobecké praktické lékařství s interním základním kmenem se mohou hlásit na kmenovou zkoušku na jakoukoliv lékařskou fakultu.

Níže zveřejňujeme termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni v roce 2022.

 

Pozor! Změna termínu konání zkoušky po ukončení vzdělávání v základním pediatrickém kmeni: zkouška místo v září 2022 proběhně v termínu 28.11.2022 - 02.12.2022.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém