27. listopad 2020 700 sim

Hodnocení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni

  • O výsledku KZ rozhoduje komise hlasováním, při nerozhodném výsledku rozhoduje hlas předsedy komise.
  • Kmenová zkouška je hodnocena výsledkem „prospěl/a“ nebo „neprospěl/a“.
  • Zkušební komise po poradě o výsledku KZ vyhlásí její hodnocení, které se zaznamenává do protokolu o zkoušce. Do průkazu odbornosti zaznamená předseda komise nebo jím pověřený člen komise jen úspěšně vykonanou zkoušku.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém