27. listopad 2020 805 sim

Certifikát o absolvování základního kmene

  • Vyhotovení certifikátů o absolvování základního kmene zajišťuje pověřená organizace/lékařská fakulta.
  • Certifikát podepisuje: předseda zkušební komise, zástupce příslušné pověřené organizace (děkan) a zástupce MZČR, který certifikát opatří otiskem úředního razítka MZČR.
  • Certifikáty jsou předány uchazečům prostřednictvím lékařské fakulty, která je vyhotovila (zaslány doporučeně na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke KZ).

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém