1. prosinec 2020 373 dvomi

Nové pomůcky pro výuku: moderní fantomy a simulátory

Nácviku dovedností a správného jednání během reálných situací v praktické medicíně výrazně pomáhá, mohou-li „trénovat“ v prostředí, které se co nejvíce přibližuje situacím se skutečnými nemocnými. Fakulta proto průběžně pořizuje vybavení, které to umožňuje. Jaké jsou aktuální přírůstky?

Stomatologická klinika disponuje dvěma učebnami dentálních simulátorů („fantomárnami“). Starší z nich byla však v nedávné době již morálně i technicky zastaralá – ostatně už v předloňském roce překročila svou deklarovanou životnost. Prakticky neustále byla některá z jednotek vyřazena z funkce pro poruchu. Výpadek každé jednotky je přitom pro výuku velkou komplikací – jednotky nelze sdílet, každý student musí mít pracovní místo. Stávající simulátory svojí zastaralou koncepcí už také neodpovídaly dentálním soupravám, jakými jsou vybaveny současné ordinace. Fakulta se proto rozhodla pořídit do zmiňované učebny nové vybavení. Nové moderní konstrukce simulátorů, které studenti začali používat v tomto akademickém roce, už kopírují vybavení současných ordinačních jednotek.

Gynekologicko-porodnická klinika získala do svého vybavení pacientský simulátor „rodička“. Model bude při výuce mediků využíván pro nácvik porodního mechanizmu s normálním průběhem, ale i k simulaci porodu plodu v abnormálních polohách a zvládnutí závažných komplikací včetně resuscitace rodičky i novorozence. Studenti se na něm naučí i základní dovednosti při zvládaní život ohrožujících komplikací v intenzivní medicíně. Počítačem řízený simulátor má realistický vzhled těhotné ženy s přirozenými proporcemi včetně dítěte umístěného uvnitř břicha. Je plně pohyblivý, má realistický vzhled kůže, nastavitelné dýchací funkce. Model pohybuje očima, reaguje na světlo, mluví... Vše nastavuje vyučující a simuluje tak různé možné stavy rodičky při porodu. Figurína umožňuje monitorovat srdečních ozvy plodu i rodičky, kontrakce, tlak, srdeční činnost, saturaci kyslíku a další parametry. Lze na ní provádět aplikaci léků i odběry krve. Novorozenec umístěný v břiše simuluje „standardního“ novorozence, má oddělitelnou pupeční šňůru, hmatatelný pulz, slyšitelné srdeční a plicní ozvy a „umí“ i plakat.

„Svého novorozence“ získalo také Neonatologické oddělení. Studenti si na něm v rámci výukového bloku Neonatologie nacvičí ošetřování fyziologického i patologického novorozence, naučí se vyhodnotit stav poporodní adaptace a rozpoznat patologické stavy při selhávání základních životních funkcí. Simulátor umožňuje i nácvik kompletní resuscitační péče o novorozence se selháním oběhu a dýchání. I tento model napodobuje věrně skutečnost – mrká očima, otevírá a zavírá ústa, pohybuje rukama a nohama, mění svalové napětí. Když „pláče“ nebo vzlyká, pohybují se mu ústa, při dýchání se mu zvedá hrudník. Proměnlivá je na něm dokonce i barva kůže – vyučující může simulovat cyanózu nebo nastavit zarudnutí, žloutenku nebo bledost na tvářích, rukou a nohou.

01

02

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém