14. leden 2022 kul

VŘ - Neurologická klinika - Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

 UKLFP/14619/2022

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Neurologické kliniky LFP UK

Nástup:  březen 2022

 

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
  • specializovaná způsobilost v oboru Neurologie       
  • minimálně 5 let praxe s výukou oboru Neurologie
  • dosažení akademicko-vědeckého titulu Ph.D. nebo vědecko-pedagogické hodnosti docent/profesor výhodou
  • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou činnost
  • výborná znalost českého a anglického jazyka

 

K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady o vzdělání,
  • doklady o délce požadované praxe,
  • profesní životopis,
  • přehled publikační a přednáškové činnosti.

.

Přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty  na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň v papírové podobě nebo naskenované podklady zašlete v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR ZAST NEURO.

 

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

                                                            děkan fakulty   

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém