Tiskové zprávy

Srdečně zveme absolventy z roku 1973 na Zlaté promoce

20. 5. 2023 se koná tradiční slavnostní ceremoniál Zlatá promoce pro absolventy, kteří si připomínají 50 let od úspěšného zakončení studia na UK. Srdečně zveme absolventy z roku 1973 k účasti.

15. březen 2023 137 cyp

Zemřel prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

S velkou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň a proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení LF UK v Plzni. 

18. únor 2023 4933 cyp

Pozvánka na SETKÁNÍ S REKTORKOU UK

Aktuálně: V současné době je kapacita naplněná. Děkujeme. 

Vážené zaměstnankyně, vážení zaměstnanci, milé studentky, milí studenti, členky a členové akademické obce UK!

Jaké jsou aktuální výzvy Univerzity Karlovy? Jaké kreativní nápady by mohly UK posunout dopředu? Co nás drží zpátky? Kde chceme být za pět let? Jedna z cest komunikace, jak tyto otázky probrat, je v neformálním prostředí u kávy a croissantu, případně českého koláče!

22. únor 2023 350 cyp

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybraných nemovitosti v Plzni

Aktuální informace:

Elektronická aukce plzeňských nemovitostí Univerzity Karlovy – budovy bývalého děkanátu lékařské fakulty v Husově ulici a Procháskova ústavu a Pavlovova ústavu na Lochotíně – se uskuteční v pozdějším termínu, než kterým byl původně avizovaný 29. listopad.

1. listopad 2022 706 cyp

Zemřel doc. MUDr. František Vožeh, CSc.

S lítostí oznamujeme, že dne 14. ledna 2023 zemřel doc. MUDr. František Vožeh, CSc., který byl po dobu 20 let vedoucím Ústavu patologické fyziologie LF UK v Plzni. Jako připomenutí dlouholetého akademika LFP přinášíme jeho vzpomínky, které sepsal před dvěma lety při příležitosti svého odchodu z fakulty.

18. leden 2023 840 cyp

Mezinárodní konference: CURRENT UNDERSTANDING OF COLORECTAL AND PANCREATIC CANCERS

Zveme Vás na Mezinárodní konferenci: CURRENT UNDERSTANDING OF COLORECTAL AND PANCREATIC CANCERS, která se uskuteční 29. a 30. května 2023 v Novoměstské radnici v Praze, Karlovo náměstí 1/23.
Konference je věnována nejvýznamnějším otázkám výzkumu dvou nádorů trávicího traktu - kolorekta a slinivky břišní.

1. únor 2023 106 cyp

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybraných nemovitosti v Plzni

Po přestěhování do nového Univerzitního medicínského centra v Plzni na Lochotíně nabízí fakulta některé své nevyužité starší objekty k prodeji. Jedná se o budovu bývalého děkanátu v Husově ulici, o Procháskův ústav a Pavlovův ústav. Jednotlivé nemovitosti Univerzity Karlovy se prodávají odděleně formou elektronických aukcí, které se budou konat paralelně 29. listopadu 2022. Pro zájemce je nyní připravena kompletní dokumentace jednotlivých areálů.

1. listopad 2022 96 cyp

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy slavnostně zahájila provoz v novém kampusu u příležitosti 77. výročí založení fakulty.

Akademici, hosté z řad politiků a veřejné správy, zástupci dodavatelů stavby a další hosté se v úterý 8. listopadu sešli na slavnostním shromáždění v nové budově Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, aby u příležitosti 77. výročí založení fakulty symbolicky zahájili provoz dokončeného Univerzitního medicínského centra. Jeho výstavba začala v roce 2012, první etapa byla dokončena v roce 2014. Nyní se již veškerá teoretická výuka mediků přestěhovala do moderního areálu v těsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

9. listopad 2022 1361 cyp

Letní škola analýzy jednotlivých buněk

Plzeň, 8. 9. 2022 – V Plzni včera odstartoval druhý ročník mezinárodní letní školy zabývající se pokročilou analýzou jednotlivých buněk – Summer School of Single Cell. Opět se kvůli její organizaci po dvou letech spojila dvě plzeňská výzkumná centra – Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Obě centra teď nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

9. září 2022 189 dvomi

Fakulta nabízí k prodeji vybrané nemovitosti v Plzni

Praha 26. července 2022 – Lékařská fakulta UK v Plzni se během léta 2022 stěhuje do nového Univerzitního medicínského centra v městské části Lochotín, které plně nahradí dosavadní, pro výuku již nevyhovující, prostory rozptýlené v různých částech města. Jelikož žádná další fakulta ani jiná součást univerzity nemá pro opouštěné budovy využití, rozhodla se Univerzita Karlova nabídnout vybrané nemovitosti v Plzni k prodeji.

26. červenec 2022 2921 dvomi

Studenti medicíny získávají v rámci mezinárodní letní školy chirurgické dovednosti

Plzeň, 12. července 2022 – V těchto dnech probíhá v prostorách Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy už 9. ročník Letní školy experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která je jediná svého druhu v Česku. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Letos se jí zúčastní 33 studentů ze tří zemí, včetně České republiky. Komunikačním jazykem Letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky předních odborníků, které jsou volně přístupné veřejnosti.

21. červenec 2022 293 dvomi

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém