Tiskové zprávy

Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy navštívil portugalský velvyslanec

7. listopadu 2022 navštívil Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy portugalský velvyslanec J. E. Luís de Almeida Sampaio, konzul José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gilda Machado, zástupce velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj António Laurel a budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji JUDr. Jaroslav Svejkovský.

24. listopad 2022 302 cyp

Den na vozíku s Centrem Paraple 24. 11. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na akci Den na vozíku s Centrem Paraple, který se uskuteční ve čtvrtek 24. 11. 2022 na Lékařské fakultě UK v Plzni. Během tohoto dne si studenti a zaměstnanci fakulty mohou vyzkoušet pohybovat se v prostředí fakulty na vozíku. Otestujeme tak zároveň bezbariérovost nového kampusu. V odpoledních hodinách se koná přednáška a diskuse s hosty z Centra Paraple, která je přístupná i veřejnosti.

22. listopad 2022 87 cyp

Zajímají vás informace ke studiu na Lékařské fakultě? Doražte Na Karlovku!

I v letošním roce pořádá Univerzita Karlova informační den pro všechny zájemce o studium. Akce nese název NA KARLOVKU a proběhne již tuto sobotu 26. listopadu od 9 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Praha 1, náměstí Curieových 7). Těšit se můžete během celého dne nejen na množství užitečných informací, ale také na bohatý doprovodný interaktivní program.

22. listopad 2022 119 cyp

Noví docenti na LF UK v Plzni

Dne 25. října se ve Velké aule Karolina konaly slavnostní promoce docentů Univerzity Karlovy, kteří byli jmenováni v průběhu roku 2022. Lékařská fakulta v Plzni mezi nimi měla čtyři zástupce: doc. Luďka Fialu, doc. Štěpána Rusňáka, doc. Davida Slouku a doc. Martina Svatoně.

10. listopad 2022 1406 cyp

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybraných nemovitosti v Plzni

Po přestěhování do nového Univerzitního medicínského centra v Plzni na Lochotíně nabízí fakulta některé své nevyužité starší objekty k prodeji. Jedná se o budovu bývalého děkanátu v Husově ulici, o Procháskův ústav a Pavlovův ústav. Jednotlivé nemovitosti Univerzity Karlovy se prodávají odděleně formou elektronických aukcí, které se budou konat paralelně 29. listopadu 2022. Pro zájemce je nyní připravena kompletní dokumentace jednotlivých areálů.

1. listopad 2022 64 cyp

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy slavnostně zahájila provoz v novém kampusu u příležitosti 77. výročí založení fakulty.

Akademici, hosté z řad politiků a veřejné správy, zástupci dodavatelů stavby a další hosté se v úterý 8. listopadu sešli na slavnostním shromáždění v nové budově Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, aby u příležitosti 77. výročí založení fakulty symbolicky zahájili provoz dokončeného Univerzitního medicínského centra. Jeho výstavba začala v roce 2012, první etapa byla dokončena v roce 2014. Nyní se již veškerá teoretická výuka mediků přestěhovala do moderního areálu v těsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

9. listopad 2022 722 cyp

Letní škola analýzy jednotlivých buněk

Plzeň, 8. 9. 2022 – V Plzni včera odstartoval druhý ročník mezinárodní letní školy zabývající se pokročilou analýzou jednotlivých buněk – Summer School of Single Cell. Opět se kvůli její organizaci po dvou letech spojila dvě plzeňská výzkumná centra – Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Obě centra teď nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

9. září 2022 147 dvomi

Studenti medicíny získávají v rámci mezinárodní letní školy chirurgické dovednosti

Plzeň, 12. července 2022 – V těchto dnech probíhá v prostorách Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy už 9. ročník Letní školy experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která je jediná svého druhu v Česku. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Letos se jí zúčastní 33 studentů ze tří zemí, včetně České republiky. Komunikačním jazykem Letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky předních odborníků, které jsou volně přístupné veřejnosti.

21. červenec 2022 239 dvomi

Mužská plodnost zavání zkaženými vejci

Čeští vědci odhalili významnou roli toxického plynu při ochraně spermií před závažnými poškozeními.

Sirovodík (H2S), správněji označovaný jako sulfan, ostře páchne po zkažených vejcích a jedovatostí předčí cyankali. Přesto si pozemské organismy vyrábějí tento plyn v malých množstvích ve svých buňkách a používají ho k nejrůznějším účelům. Nejnovější studie týmu Jana Nevorala z Biomedicínského centra LFP, publikovaná ve vědeckém časopise Scientific Reports, odhaluje zásadní roli sulfanu pro optimální funkce spermií, a to u různých druhů savců včetně člověka.

21. červenec 2022 317 dvomi

Uchazeče o studium medicíny v Plzni čeká v pondělí 6. 6. přijímací zkouška

Plzeň, 3. června 2022 – Přihlášku k magisterskému studiu v češtině si na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy podalo celkem 2706 zájemců, z toho 1865 na studijní program Všeobecné lékařství a 841 na Zubní lékařství. Počet uchazečů, kteří usilují o studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě, je stejně jako v minulých letech několikanásobně vyšší než kapacita školy. Přijato může být přibližně 300 studentů všeobecného lékařství a 50 budoucích zubařů.

21. červenec 2022 277 dvomi

Ve zdravé Plzni zdravý zub

Plzeň, 8. dubna 2022 – Na dvacet pět nadšených studentů stomatologie plzeňské lékařské fakulty bude na náměstí Republiky oslovovat kolemjdoucí, vysvětlovat a ukazovat jim některé základní postupy v ústní hygieně a odpovídat na jejich dotazy. Akce „Ve zdravé Plzni zdravý zub" se uskuteční v úterý 12. dubna od 9 do 17 hodin. Studenti budou vybaveni velkými modely chrupu a zubních kartáčků, na kterých zájemcům ukážou správné techniky čištění zubů. Pro všechny účastníky je připraveno i malé překvapení.

21. červenec 2022 164 dvomi

Týden mozku 2022 – přednášky neurovědců z LFP

Spánek, paměť nebo biologické hodiny - vědci plzeňské lékařské fakulty poodhalí tajemství fungování lidského mozku.

Plzeň, 9. března 2022– Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zve ve středu 16. 3. zájemce o nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku do prostor Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. V rámci festivalu „Týden mozku“ Akademie věd ČR se od 17:00 uskuteční série krátkých přednášek, které populární formou přiblíží fungování lidské paměti, proces spánku, mozeček a jeho funkce nebo nastavení našich biologických hodin. Vstup na přednášky je zdarma.

9. březen 2022 321 dvomi

Studenti plzeňských vysokých škol podpořili své kolegy v Bělorusku

Plzeň, 2. 2. 2022 – Prostřednictvím fotografií a podpisů vyjádřili studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (LF UK) svoji podporu studentům a akademikům v Bělorusku. Zapojením do Štafety 11+1, která od loňského podzimu putuje po českých vysokých školách, chtějí také upozornit na perzekuce, jimž akademická sféra v Bělorusku čelí.

2. únor 2022 393 dvomi

Na Dni otevřených dveří plzeňské LF si mohou uchazeči ověřit, zda je pro ně studium to pravé

Plzeň, 21. ledna 2022Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zve zájemce o studium všeobecného i zubního lékařství na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 26. 1. v budově Univerzitního medicínského centra v nově budovaném kampusu na Lochotíně. Vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo letos nutné omezit kapacitu a zájemci se musí předem registrovat prostřednictvím internetových stránek fakulty. Účastníky čeká prohlídka moderních učeben a laboratoří, přednáška o studiu, ale také setkání se studenty i vyučujícími, kteří si pro své budoucí kolegy připravili ukázky praktických dovedností.

2. únor 2022 484 dvomi

Univerzita Karlova a město Plzeň stvrdily svou spolupráci memorandem

V Praze 13. ledna 2022 – Zástupci Univerzity Karlovy a města Plzně dnes v Karolinu podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude realizována jak v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která v Plzni sídlí, tak prostřednictvím aktivit expertů dalších fakult Univerzity Karlovy vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel v tomto krajském městě.

14. leden 2022 439 dvomi

Středoškoláci si díky Juniorské univerzitě vyzkoušejí studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě

Plzeň, 9. prosince 2021– V sobotu 11. prosince startuje už 4. ročník Juniorské univerzity, která nabízí zájemcům ochutnávku vysokoškolského studia medicíny. Středoškoláci z druhých a třetích ročníků dostanou příležitost zažít vysokoškolské přednášky a mohou si tak ověřit, zda je pro ně medicína tou správnou profesní volbou. Účastníkům přednášejí špičkoví odborníci, profesoři klinické i experimentální medicíny z plzeňské fakulty i fakultní nemocnice. Program je rozdělen do tří sobot v prosinci a lednu a centrem Juniorské univerzity se stane opět Modrá posluchárna v nově budovaném kampusu v aleji Svobody.

9. prosinec 2021 580 dvomi

Lékařská fakulta v Plzni zjišťovala názory studentů a akademiků na kvalitu distanční výuky

Plzeň, 4. října 2021 – Po netradičně proběhlém akademickém roce 2020/21 uspořádala studentská část e-learningového týmu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy rozsáhlé dotazníkové šetření s cílem zjistit názory studentů a akademiků na kvalitu výuky v tomto roce a zejména se zaměřit na přínos záznamů přednášek. Využili tak unikátní situaci, kdy se podařilo zaznamenat téměř 100 % všech přednášek na LFP.

25. listopad 2021 524 dvomi

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít

Plzeň, 21. září 2021 – Nová budova Lékařské fakulty v Plzni na začátku zimního semestru 2021/22 dospěla k bodu „uzavření stavby“ – jsou zasklená okna, a tak se v zimě již může v budově topit. U příležitosti zahájení nového akademického roku navštívil stavbu dne 21. září rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

25. listopad 2021 949 dvomi

Studenti medicíny získávají při nácviku chirurgických technik cenné praktické dovednosti

Plzeň, 12. července 2021Letní škola experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která probíhá od 5. do 16. 7. 2021 na plzeňské lékařské fakultě, je jediná svého druhu v Česku.Studenti medicíny při ní nacvičují formou workshopu na prasatech domácích chirurgické techniky, které budou jako lékaři používat v humánní medicíně. Komunikačním jazykem letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky prestižních zahraničních odborníků. Letošního 8. ročníku se zúčastní 33 studentů, z celkem 10 univerzit z 6 zemí, včetně České republiky.

25. listopad 2021 514 dvomi

Zájemci o studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě budou ve čtvrtek skládat přijímací zkoušky

Plzeň, 15. června 2021 – Ve čtvrtek 17. června sena Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy budou konat přijímací zkoušky pro zájemce o studium v českém jazyce. Stejně jako v minulých letech se hlásí několikanásobně více uchazečů, než může fakulta přijmout. Přihlášku si podalo více než 1800 zájemců na obor Všeobecné lékařství a přes 850 uchazečů na Zubní lékařství, 133 z nich už bylo přijato na základě vynikajícího prospěchu bez přijímacích zkoušek. Zbývající zájemce o lékařskou profesi čekají ve čtvrtek písemné přijímací testy z fyziky, chemie a biologie.

25. listopad 2021 1063 dvomi

Plzeňská lékařská fakulta si připomíná 75 let své existence, oslavy musí počkat

Plzeň, 26. října 2020Lékařská fakulta v Plzni, která je součástí Univerzity Karlovy, byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Za dobu své existence vzdělala více než deset tisíc lékařů působících v České republice i v zahraničí a v současnosti její brány každý rok opouští na 250 absolventů. Výročí 75 let od založení fakulty mělo 27. října připomenout slavnostní shromáždění ve velkém sále Měšťanské besedy a další akce. Z důvodu koronavirové krize byly oslavy odloženy na neurčito.

25. listopad 2021 582 dvomi

Biomedicínské centrum si v pátém roce své existence připsalo významné úspěchy

Biomedicínské centrum si v pátém roce své existence připsalo významné úspěchy, zejména ve výzkumu infekcí po transplantaci ledviny a na poli sepse. 

Plzeň, 5. února 2020  Týmy Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni, které patří k nejmodernějším centrům v republice, se specializují na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace orgánů. V loňském roce přispěli plzeňští vědci zejména k výzkumu infekčních onemocnění – v oblasti prevence virových infekcí po transplantaci ledviny a při experimentálním ovlivnění sepse. Důkazem stoupající mezinárodní prestiže Biomedicínského centra je i získání excelentního vědeckého pracovníka v oblasti nádorové epidemiologie – profesora Kariho Hemminkiho, který v Plzni povede novou laboratoř díky podpoře z projektu ERA Chairs programu Horizont 2020 Evropské komise.

25. listopad 2021 522 dvomi

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Plzeň, 10. ledna 2020  Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt má název „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI) a propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím.

25. listopad 2021 538 dvomi

Lékařská fakulta v Plzni zahájí druhou etapu výstavby kampusu

Plzeň, 3. září 2019 – Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začne na podzim stavět další část svého kampusu v Plzni na Lochotíně. Na jeho výstavbu uzavřela na konci srpna smlouvu se společností GEMO a.s.

16. září 2019 1705 dvomi

Letní škola experimentální chirurgie přivádí mediky k praktickým zkušenostem na operačních sálech

Plzeň, 9. července 2019– Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy pořádá již pošesté dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie je jediná svého druhu v ČR a probíhá od 1. do 12. července v Biomedicínském centru LF UK. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech a letos se jí zúčastní 33 studentů, z celkem 19 univerzit z 15 zemí, včetně České republiky.

16. září 2019 1748 dvomi

Přijímací zkoušky na plzeňskou lékařskou fakultu 2019

Plzeň, 19. června 2019 – Lékařská fakulta v Plzni letos poprvé nepřijímá studenty „bez přijímaček“, všichni uchazeči musí absolvovat písemné testy z fyziky, chemie a biologie. K magisterskému studiu medicíny v češtině se hlásí celkem 2649 zájemců, z toho 1941 na obor Všeobecné lékařství a 708 na Zubní lékařství. Vloni zkoušky úspěšně složila přibližně jedna pětina zájemců z celkového počtu 2430. Ke studiu Všeobecného lékařství v českém jazyce se pak do prvního ročníku zapsalo 245 studentů. Letos by se počet přijatých měl navýšit zhruba o 50. Počet studentů oboru Zubní lékařství zůstává stejný jako v loňském akademickém roce – fakulta plánuje přijmout 50 uchazečů. V Plzni se medicína studuje také v angličtině, na magisterský program General Medicine by mělo být přijato 90 studentů.

16. září 2019 5285 dvomi

Na lékařské fakultě poradí studentům i veřejnosti, „jak při zkouškách a stresech nevypustit duši“

Plzeň, 15. května 2019 – Zkouškové období na vysoké škole nebo maturitní zkoušky znamenají zpravidla pro duševní zdraví studentů velkou zátěž. Marie Salomonová ze sdružení „Nevypusť duši“ radí mladým lidem, jak zvládat tlak a nároky, které studium i další životní situace přináší. Seminář s názvem Duševní zdravověda aneb Jak nevypustit duši bude v pátek 17. května součástí Cyklu otevřených přednášek z psychologie a etiky pro studenty medicíny. Koná se v Modré posluchárně plzeňské lékařské fakulty v aleji Svobody a vstup na ni je zdarma.

16. září 2019 1631 dvomi

Týden mozku odkryje veřejnosti novinky a informace o pokroku a přínosech ve výzkumu mozku

Plzeň, 8. 3. 2019 – Paměť, její mechanizmy a poruchy, Biologické rytmy a světlo nebo Spánek a paměť ve zdraví a nemoci – to jsou jen některá z témat série přednášek předních odborníků plzeňské lékařské fakulty. V rámci globální kampaně Týden mozku (Brain Awareness Week) budou vědečtí pracovníci a pedagogové Lékařské fakulty přednášet v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Série přednášek se uskuteční v úterý 12. března od 16 do 19 hodin a vstup na ni je zdarma.

16. září 2019 1557 dvomi

Výroční konference Biomedicínského centra představila novinky ve výzkumu

Plzeň, 7. února 2019 – Výzkumníci Biomedicínského centra Lékařská fakulty UK v Plzni představili výsledky svého výzkumu na výroční konferenci dne 7. února 2019.

16. září 2019 1507 dvomi

Den otevřených dveří poprvé v nově vybudovaném univerzitním kampusu

Plzeň, 25. ledna 2019– Zájemci o studium všeobecného i zubního lékařství si v rámci Dne otevřených dveří poprvé prohlédnou budovu teoretických ústavů, součást nově budovaného kampusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, kam se postupně od roku 2014 přesouvá část výuky. Ve středu 30. ledna tu bude k vidění moderní Modrá posluchárna i vybraná výuková pracoviště. Adepti lékařské profese si vyzkoušejí vlastní zručnost, mimo jiné při chirurgickém šití na polštářku, odběru krve z umělé ruky nebo resuscitaci na modelech. Zájemci nepřijdou ani o návštěvu tradiční budovy lékařské fakulty. Spolu s průvodci z řad mediků se mohou vydat do Procháskova pavilonu na nedaleké Karlovarské třídě a prohlédnout si ústavy, které zde sídlí. Součástí Dne otevřených dveří se stane i promoce prvního ročníku Juniorské univerzity.

16. září 2019 2218 dvomi

Juniorská univerzita Lékařské fakulty UK v Plzni otevřena

Plzeň, 17. 12. 2018 – V sobotu 15. 12. 2018 před zcela zaplněnou Modrou posluchárnou Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy zahájil děkan fakulty profesor Jindřich Fínek první běh Juniorské univerzity pro studenty středních škol. Ti se ve čtyřech sobotních dopoledních stanou na krátký čas posluchači opravdu vysokoškolských přednášek předních docentů a profesorů klinické i experimentální medicíny z plzeňské lékařské fakulty a fakultní nemocnice.

16. září 2019 1611 dvomi

Fakultní pijavice přinese krev transfuzní stanici

Plzeň, 27. listopadu 2018 – Už jedenáctým rokem pomáhají studenti plzeňské lékařské fakulty získat nové dárce pro Transfuzní oddělení FN Plzeň. Akci s názvem Fakultní pijavice pořádá studentská organizace IFMSA Plzeň, budoucí lékaři vyzývají své kolegy, zaměstnance univerzity i veřejnost k darování krve ve dnech 27., 28. a 29. 11. V určenou dobu bude v prostorách transfuzního oddělení připraven tým studentů, kteří zájemcům o darování krve pomohou překonat obtíže při prvním odběru, povzbudí je a zodpoví jim případné dotazy. Pro všechny dárce mají medici připraven malý dárek.

16. září 2019 1621 dvomi

Odvážní středoškoláci se utkají v poskytování první pomoci

Plzeň, 12. listopadu 2018– V Šafránkově pavilonu plzeňské lékařské fakulty se 14. listopadu sejdou studenti středních škol, které zajímá poskytování první pomoci. Cílem Soutěže odvážných středoškoláků (S.O.S.) je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si teoretické znalosti v praxi na co nejvěrohodněji připravených a namaskovaných situacích, které mohou v životě skutečně nastat. Soutěž pořádají už pátým rokem členové spolku dobrovolných záchranářů Life Saving Support, složeného ze studentů Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a oboru Zdravotnický záchranář na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity.

 

16. září 2019 1566 dvomi

Stanovisko Asociace děkanů LF ČR k žebříčku časopisu Týden

Časopis Týden vytváří žebříček vysokých škol, který zveřejňuje již čtvrtým rokem spolu s přehledem vybraných ukazatelů (letos se zveřejnění chystá v únoru). Níže přinášíme stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k tomuto počinu.

21. leden 2019 3542 dvomi

Stříbrná pamětní medaile Senátu PČR pro prof. Třešku

Od roku 2007 se významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi, udělují Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky.

Za zásluhy o českou chirurgii byla medaile Senátu PČR udělena prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., přednostovi Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň a zároveň proděkanovi fakulty pro vědu a výzkum.

3. říjen 2017 3226 dvomi

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila projekt na dovybavení Biomedicínského centra

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 25. ledna 2016 – K 31. 12. 2015 ukončila Lékařská fakulta UK v Plzni projekt Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

26. leden 2016 3462 kri

I druhá vlna podpory pre-seed aktivit na Univerzitě Karlově úspěšně ukončena

Projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II“ a registračním číslem CZ.1.05/3.1. 00/14.0299 se zaměřením na podporu praktické aplikace výsledků výzkumu byl úspěšně ukončen na čtyřech mimopražských pracovištích UK.

Soubory ke stažení:
8. prosinec 2015 3115 kri

Projekt na podporu praktické aplikace výzkumu na UK nese první výsledky

Čtrnáct přihlášek užitných a průmyslových vzorů a patentů, 2 udělené patenty a 7 užitných a průmyslových vzorů jsou prvním z reálných výsledků skončeného projektu na podporu přenosu vědeckého výzkumu a vývoje do praxe. Projekt probíhal uplynulé tři roky na vybraných pracovištích Univerzity Karlovy a v současné době pokračuje vyjednáváním se soukromými investory. Do několika let tak může Univerzita Karlova výrazným způsobem přispět k pokroku v oblastech ohřevu a chlazení krve a laboratorních tekutin, rehabilitace a k léčbě multirezistentních kmenů tuberkulózy.  

Soubory ke stažení:
10. září 2015 3920 kri

Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.

30. červenec 2015 3504 kri

Tisková zpráva LF UK v Plzni 21.1.2015

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila první z projektů podpořených OP VaVpI

Soubory ke stažení:
22. leden 2015 4199 kri

Tisková zpráva UK 17.října 2014

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI SLAVNOSTNĚ OTEVŘELA UNIVERZITNÍ MEDICÍNSKÉ CENTRUM. NABÍDNE ŠPIČKOVÝ VÝZKUM I VÝUKU STUDENTŮ

 

Soubory ke stažení:
22. leden 2015 3844 kri

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém