Tiskové zprávy

Revitalizace zahrady Procháskova ústavu

Překvapilo vás v těchto dnech kácení dřevin v zahradě Procháskova ústavu? Ujišťujeme vás, že je vše v pořádku: v zahradě se kácejí přestárlé hlohy a jedovaté tisy. Chystá se tak na své nové uživatele, kterými budou děti, a to už i od těch předškolních. Místo vykácených stromů budou v zahradě vysazeny nové dřeviny.

22. leden 2024 484 cyp

Paní Eva Pavlová debatovala se studenty na LFP

V rámci dvoudenní návštěvy prezidentského páru v Plzeňském kraji navštívila manželka prezidenta ČR paní Eva Pavlová v úterý 23. 1. 2024 Lékařskou fakultu UK v Plzni. Tématem její diskuse se studenty, zástupci LFP a odborníky byl hrozící nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost v České republice.

24. leden 2024 1687 cyp

Setkání představitelů plzeňských VŠ s policí na téma bezpečnosti

V pondělí 5. 2. 2024 se děkan fakulty prof. Jindřich Fínek zúčastnil na Západočeské univerzitě setkání představitelů plzeňských vysokých škol s krajským i městským vedením Policie České republiky a vedením Městské policie Plzeň. Tématem setkání bylo zhodnocení bezpečnostních opatření na školách a stanovení dlouhodobé strategie ochrany studentů a zaměstnanců. Za naši fakultu se jednání nově zúčastnil bezpečnostní analytik pan Ondřej Topinka, který od února pracuje trvale na fakultě.

 

6. únor 2024 45 cyp

Setkání děkana fakulty s Policií ČR na téma zvýšené ochrany kampusu

Ve čtvrtek 4.1.2024 se sešel děkan fakulty spolu s vedoucím IT oddělení LFP, panem Ing. Romanem Pavezou, s vedením Městského ředitelství policie Plzeň, kdy společně prodiskutovali otázku zvýšené ochrany kampusu.

5. leden 2024 825 cyp

Plzeňská lékařská fakulta si většinu nevyužitých budov ponechala a pronajímá je školám

Plzeň, 3. ledna 2024 Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy se v roce 2022 kompletně přestěhovala do nově vybudovaného moderního kampusu v těsném sousedství Fakultní nemocnice na Lochotíně. Budovy, ve kterých se do té doby učilo a byly rozptýlené v různých částech města, nabídla fakulta nejprve k prodeji. Po roce ale záměr přehodnotila. Soukromému zájemci byl prodán pouze bývalý děkanát v Husově ulici. Historicky cenné budovy Procháskova a Pavlovova ústavu zůstávají v majetku Univerzity Karlovy a lékařská fakulta je pronajímá soukromým školám.

5. leden 2024 100 cyp

Dokončení projektu UNCE - ,,Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie“

Dne 30. 10. 2023 se uskutečnilo poslední setkání týmu UNCE/MED/006 (Univerzitní centrum excelence). Díky podpoře tohoto grantu jsme prošli šestiletým obdobím úzké a plodné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou, Akademií věd ČR a Západočeskou univerzitou na úrovni mnoha týmů, laboratoří i jednotlivých výzkumníků. Plánování výzkumných kroků v delším časovém horizontu, které grant umožnil, přineslo výsledky, které hovoří samy za sebe: 156 vědeckých prací, 115 prací v časopisech s impakt faktorem s celkovým součtem IF 568,40 a z těchto publikací dokonce 46 v prvním kvartilu.

19. prosinec 2023 586 cyp

Vyjádření děkana fakulty k čtvrtečnímu útoku na FF UK

Ve čtvrtek  došlo k bezprecedentnímu  ozbrojenému útoku   na akademické půdě univerzity, útoku, který má na svědomí řadu   obětí. Lékařská fakulta UK vyjadřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým,  Filozofické fakultě UK pak nabízí  jakoukoli možnou pomoc. V těchto  předvánočních dnech,  které by měly reprezentovat  poklid  a mír, jsou naše myšlenky s nimi.

21. prosinec 2023 1057 cyp

Kampus LFP oceněn Stavbou roku 2023

V pátek 24. listopadu byly v Rudolfinu slavnostně vyhlášeny tituly Stavba roku 2023 v soutěži, kterou organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Novostavba hlavní budovy kampusu LFP se stala jedním z oceněných v hlavní kategorii. 

28. listopad 2023 1164 cyp

Fotosoutěž Nerd Art Prize 2023 má vítěze

S potěšením oznamujeme vítěze letošního ročníku Nerd Art Prize, fotosoutěže projektu Chaperon. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích: Věda a výzkum a Freestyle.

15. listopad 2023 1143 cyp

MUDr. Hynek Mírka jmenován profesorem

V úterý 12. prosince převzalo z roku prezidenta Petra Pavla jmenovací dekrety 73 nových profesorek a profesorů, 27 z nich bylo z Univerzity Karlovy. Jedním z nich je prof. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., který byl jmenován profesorem v oboru zobrazovací metody v lékařství.

14. prosinec 2023 699 cyp