Tiskové zprávy

Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy navštívil portugalský velvyslanec

7. listopadu 2022 navštívil Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy portugalský velvyslanec J. E. Luís de Almeida Sampaio, konzul José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gilda Machado, zástupce velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj António Laurel a budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji JUDr. Jaroslav Svejkovský.

24. listopad 2022 566 cyp

Noví docenti na LF UK v Plzni

Dne 25. října se ve Velké aule Karolina konaly slavnostní promoce docentů Univerzity Karlovy, kteří byli jmenováni v průběhu roku 2022. Lékařská fakulta v Plzni mezi nimi měla čtyři zástupce: doc. Luďka Fialu, doc. Štěpána Rusňáka, doc. Davida Slouku a doc. Martina Svatoně.

10. listopad 2022 1588 cyp

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybraných nemovitosti v Plzni

Po přestěhování do nového Univerzitního medicínského centra v Plzni na Lochotíně nabízí fakulta některé své nevyužité starší objekty k prodeji. Jedná se o budovu bývalého děkanátu v Husově ulici, o Procháskův ústav a Pavlovův ústav. Jednotlivé nemovitosti Univerzity Karlovy se prodávají odděleně formou elektronických aukcí, které se budou konat paralelně 29. listopadu 2022. Pro zájemce je nyní připravena kompletní dokumentace jednotlivých areálů.

1. listopad 2022 67 cyp

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy slavnostně zahájila provoz v novém kampusu u příležitosti 77. výročí založení fakulty.

Akademici, hosté z řad politiků a veřejné správy, zástupci dodavatelů stavby a další hosté se v úterý 8. listopadu sešli na slavnostním shromáždění v nové budově Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, aby u příležitosti 77. výročí založení fakulty symbolicky zahájili provoz dokončeného Univerzitního medicínského centra. Jeho výstavba začala v roce 2012, první etapa byla dokončena v roce 2014. Nyní se již veškerá teoretická výuka mediků přestěhovala do moderního areálu v těsném sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

9. listopad 2022 836 cyp

Letní škola analýzy jednotlivých buněk

Plzeň, 8. 9. 2022 – V Plzni včera odstartoval druhý ročník mezinárodní letní školy zabývající se pokročilou analýzou jednotlivých buněk – Summer School of Single Cell. Opět se kvůli její organizaci po dvou letech spojila dvě plzeňská výzkumná centra – Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni (LFP) Univerzity Karlovy a výzkumné centrum NTIS Fakulty aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Obě centra teď nabízejí studentům biologie či bioinformatiky jedinečnou možnost pochopit přímo v laboratořích nádorové a imunitní buňky.

9. září 2022 153 dvomi

Fakulta nabízí k prodeji vybrané nemovitosti v Plzni

Praha 26. července 2022 – Lékařská fakulta UK v Plzni se během léta 2022 stěhuje do nového Univerzitního medicínského centra v městské části Lochotín, které plně nahradí dosavadní, pro výuku již nevyhovující, prostory rozptýlené v různých částech města. Jelikož žádná další fakulta ani jiná součást univerzity nemá pro opouštěné budovy využití, rozhodla se Univerzita Karlova nabídnout vybrané nemovitosti v Plzni k prodeji.

26. červenec 2022 2776 dvomi

Studenti medicíny získávají v rámci mezinárodní letní školy chirurgické dovednosti

Plzeň, 12. července 2022 – V těchto dnech probíhá v prostorách Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy už 9. ročník Letní školy experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která je jediná svého druhu v Česku. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Letos se jí zúčastní 33 studentů ze tří zemí, včetně České republiky. Komunikačním jazykem Letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky předních odborníků, které jsou volně přístupné veřejnosti.

21. červenec 2022 245 dvomi

Mužská plodnost zavání zkaženými vejci

Čeští vědci odhalili významnou roli toxického plynu při ochraně spermií před závažnými poškozeními.

Sirovodík (H2S), správněji označovaný jako sulfan, ostře páchne po zkažených vejcích a jedovatostí předčí cyankali. Přesto si pozemské organismy vyrábějí tento plyn v malých množstvích ve svých buňkách a používají ho k nejrůznějším účelům. Nejnovější studie týmu Jana Nevorala z Biomedicínského centra LFP, publikovaná ve vědeckém časopise Scientific Reports, odhaluje zásadní roli sulfanu pro optimální funkce spermií, a to u různých druhů savců včetně člověka.

21. červenec 2022 323 dvomi

Uchazeče o studium medicíny v Plzni čeká v pondělí 6. 6. přijímací zkouška

Plzeň, 3. června 2022 – Přihlášku k magisterskému studiu v češtině si na Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy podalo celkem 2706 zájemců, z toho 1865 na studijní program Všeobecné lékařství a 841 na Zubní lékařství. Počet uchazečů, kteří usilují o studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě, je stejně jako v minulých letech několikanásobně vyšší než kapacita školy. Přijato může být přibližně 300 studentů všeobecného lékařství a 50 budoucích zubařů.

21. červenec 2022 290 dvomi

Studenti plzeňských vysokých škol podpořili své kolegy v Bělorusku

Plzeň, 2. 2. 2022 – Prostřednictvím fotografií a podpisů vyjádřili studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy (LF UK) svoji podporu studentům a akademikům v Bělorusku. Zapojením do Štafety 11+1, která od loňského podzimu putuje po českých vysokých školách, chtějí také upozornit na perzekuce, jimž akademická sféra v Bělorusku čelí.

2. únor 2022 395 dvomi

Na Dni otevřených dveří plzeňské LF si mohou uchazeči ověřit, zda je pro ně studium to pravé

Plzeň, 21. ledna 2022Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zve zájemce o studium všeobecného i zubního lékařství na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 26. 1. v budově Univerzitního medicínského centra v nově budovaném kampusu na Lochotíně. Vzhledem k protiepidemickým opatřením bylo letos nutné omezit kapacitu a zájemci se musí předem registrovat prostřednictvím internetových stránek fakulty. Účastníky čeká prohlídka moderních učeben a laboratoří, přednáška o studiu, ale také setkání se studenty i vyučujícími, kteří si pro své budoucí kolegy připravili ukázky praktických dovedností.

2. únor 2022 498 dvomi

Univerzita Karlova a město Plzeň stvrdily svou spolupráci memorandem

V Praze 13. ledna 2022 – Zástupci Univerzity Karlovy a města Plzně dnes v Karolinu podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude realizována jak v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která v Plzni sídlí, tak prostřednictvím aktivit expertů dalších fakult Univerzity Karlovy vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel v tomto krajském městě.

14. leden 2022 441 dvomi

Středoškoláci si díky Juniorské univerzitě vyzkoušejí studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě

Plzeň, 9. prosince 2021– V sobotu 11. prosince startuje už 4. ročník Juniorské univerzity, která nabízí zájemcům ochutnávku vysokoškolského studia medicíny. Středoškoláci z druhých a třetích ročníků dostanou příležitost zažít vysokoškolské přednášky a mohou si tak ověřit, zda je pro ně medicína tou správnou profesní volbou. Účastníkům přednášejí špičkoví odborníci, profesoři klinické i experimentální medicíny z plzeňské fakulty i fakultní nemocnice. Program je rozdělen do tří sobot v prosinci a lednu a centrem Juniorské univerzity se stane opět Modrá posluchárna v nově budovaném kampusu v aleji Svobody.

9. prosinec 2021 587 dvomi

Studenti medicíny získávají při nácviku chirurgických technik cenné praktické dovednosti

Plzeň, 12. července 2021Letní škola experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která probíhá od 5. do 16. 7. 2021 na plzeňské lékařské fakultě, je jediná svého druhu v Česku.Studenti medicíny při ní nacvičují formou workshopu na prasatech domácích chirurgické techniky, které budou jako lékaři používat v humánní medicíně. Komunikačním jazykem letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky prestižních zahraničních odborníků. Letošního 8. ročníku se zúčastní 33 studentů, z celkem 10 univerzit z 6 zemí, včetně České republiky.

25. listopad 2021 516 dvomi

Experimentální CT pomůže při výzkumu krevního zásobení tkání a personalizaci medicíny

Plzeň, 10. ledna 2020  Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity. Projekt má název „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI) a propojuje experimentální práci s biomedicínským a materiálovým inženýrstvím.

25. listopad 2021 539 dvomi

Letní škola experimentální chirurgie přivádí mediky k praktickým zkušenostem na operačních sálech

Plzeň, 9. července 2019– Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy pořádá již pošesté dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Mezinárodní Letní škola experimentální chirurgie je jediná svého druhu v ČR a probíhá od 1. do 12. července v Biomedicínském centru LF UK. Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech a letos se jí zúčastní 33 studentů, z celkem 19 univerzit z 15 zemí, včetně České republiky.

16. září 2019 1756 dvomi

Týden mozku odkryje veřejnosti novinky a informace o pokroku a přínosech ve výzkumu mozku

Plzeň, 8. 3. 2019 – Paměť, její mechanizmy a poruchy, Biologické rytmy a světlo nebo Spánek a paměť ve zdraví a nemoci – to jsou jen některá z témat série přednášek předních odborníků plzeňské lékařské fakulty. V rámci globální kampaně Týden mozku (Brain Awareness Week) budou vědečtí pracovníci a pedagogové Lékařské fakulty přednášet v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Série přednášek se uskuteční v úterý 12. března od 16 do 19 hodin a vstup na ni je zdarma.

16. září 2019 1560 dvomi

Výroční konference Biomedicínského centra představila novinky ve výzkumu

Plzeň, 7. února 2019 – Výzkumníci Biomedicínského centra Lékařská fakulty UK v Plzni představili výsledky svého výzkumu na výroční konferenci dne 7. února 2019.

16. září 2019 1510 dvomi

Stanovisko Asociace děkanů LF ČR k žebříčku časopisu Týden

Časopis Týden vytváří žebříček vysokých škol, který zveřejňuje již čtvrtým rokem spolu s přehledem vybraných ukazatelů (letos se zveřejnění chystá v únoru). Níže přinášíme stanovisko Asociace děkanů lékařských fakult ČR k tomuto počinu.

21. leden 2019 3546 dvomi

Stříbrná pamětní medaile Senátu PČR pro prof. Třešku

Od roku 2007 se významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi, udělují Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu České republiky.

Za zásluhy o českou chirurgii byla medaile Senátu PČR udělena prof. MUDr. Vladislavu Třeškovi, DrSc., přednostovi Chirurgické kliniky LFP a FN Plzeň a zároveň proděkanovi fakulty pro vědu a výzkum.

3. říjen 2017 3229 dvomi

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila projekt na dovybavení Biomedicínského centra

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 25. ledna 2016 – K 31. 12. 2015 ukončila Lékařská fakulta UK v Plzni projekt Biomedicínské centrum – přístrojové vybavení 2015. Tento projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

26. leden 2016 3468 kri

I druhá vlna podpory pre-seed aktivit na Univerzitě Karlově úspěšně ukončena

Projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II“ a registračním číslem CZ.1.05/3.1. 00/14.0299 se zaměřením na podporu praktické aplikace výsledků výzkumu byl úspěšně ukončen na čtyřech mimopražských pracovištích UK.

Soubory ke stažení:
8. prosinec 2015 3123 kri

Projekt na podporu praktické aplikace výzkumu na UK nese první výsledky

Čtrnáct přihlášek užitných a průmyslových vzorů a patentů, 2 udělené patenty a 7 užitných a průmyslových vzorů jsou prvním z reálných výsledků skončeného projektu na podporu přenosu vědeckého výzkumu a vývoje do praxe. Projekt probíhal uplynulé tři roky na vybraných pracovištích Univerzity Karlovy a v současné době pokračuje vyjednáváním se soukromými investory. Do několika let tak může Univerzita Karlova výrazným způsobem přispět k pokroku v oblastech ohřevu a chlazení krve a laboratorních tekutin, rehabilitace a k léčbě multirezistentních kmenů tuberkulózy.  

Soubory ke stažení:
10. září 2015 3926 kri

Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.

30. červenec 2015 3504 kri

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém