Přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení pro AR 2024/25

Podmínky pro přijetí na AR 2024/25 , elektronická přihláška ke studiu (otevřena od 1. 11. 2023. ) - zde

24. říjen 2022 20802 bur

Podmínky s upuštěním od přijímací zkoušky pro AR 2024/25

Podmínky pro uchazeče žádající o upuštění od přijímací zkoušky. 

Soubory ke stažení:
31. říjen 2023 1376 bur

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

10. říjen 2018 5731 kri

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém